Ajuntament de Benafigos

Divendres, Juny 16, 2017 - 15:30
BECA DE FORMACIÓ PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

La beca objecte d'aquesta convocatòria s'adjudicarà mitjançant concurs entre els/les diversos/-es aspirants al mateix que reuneixen els següents requisits i els acrediten documentalment:

1)      Posseir veïnatge administratiu en un municipi de la província de Castelló, requisit que ha de complir-se amb anterioritat a la data de publicació de l'extracte de les bases (BOP - n.º 23, de 23 de febrer de 2017)

2)      Tindre 18 anys complerts i no excedir dels 64 anys d'edat, a la finalització del termini de presentació d'instàncies.

3)      Grau de discapacitat igual o superior al 33%, degudament acreditada.

4)       Preferentment, haver participat en programes formatius específicament dirigits a persones amb discapacitat.

5)      No estar gaudint d'una altra beca o ajuda de la mateixa o anàloga finalitat, així com desenvolupar una activitat laboral durant període de gaudi de la beca. En cas de concurrència amb altres ajudes públiques o privades s'haurà de renunciar per al gaudi d'aquesta Beca.

6)      Trobar-se en situació de desocupació.

 

La beca tindrà una durada de dos mesos i quinze dies, compresos en els mesos de juliol, agost i setembre, de dilluns a divendres i en horari de 9:00 a 13:00 hores, i estarà dotada amb un import de 500 euros nets mensuals.

 

El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el dia 30 de juny del 2017.

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Formulari de cerca

Site developed with Drupal